Om oss/kontakt

"Ma fli allt som

snurra och surra"


Vi är en märkesoberoende verkstad som utför service och reparationer av de flesta på marknaden förekommande märken. T.ex. skruvdragare, slipmaskiner, sågar, spikpistoler, kompressorer, elverk m.m. Vi servar och reparerar även fritidsfordon, båtmotorer, fyrhjulingar, motorcyklar, snöskotrar, släpvagnar samt mycket mer.


Hör gärna av er för kostnadsförslag/reparation.


         


             Kontakt

Tel: 070-526-82 49

Tel: 070-376-44 86

 
 
 
 

Integritetspolicy C J Motorteknik AB


GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med

den 25 mars 2018. Med anledning av detta förtydligar vårt företag hur vi behandlar dina personuppgifter.


C J Motorteknik AB (org. nr. 556644-5671) är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar personuppgifter i överenskommelse med GDPR och i övrigt följer vi svensk lagstiftning.


Som kund och leverantör hos C J Motorteknik AB samtycker du till att kundnummer, organisationsnummer, personuppgifter såsom namn och telefonnummer, samt uppgifter om inköp och försäljning lagras elektroniskt i vårt affärssystem. Ändamålet är uteslutande för kundens fakturaunderlag.


Hantering av personuppgifter


Uppgifter som C J Motorteknik AB behöver för sin hantering av fakturaunderlag kan exempelvis vara;


Organisationsnummer: För säker uppdatering och synkronisering av adressuppgifter samt minimerad risk för dubletter i vårt affärssystem.


Namn, kontaktperson, mobilnummer: För möjlighet att kunna nå kunden i rådgörande syfte angående uppdrag.


E-Postadress: För dialog, fakturaunderlag samt information till dig som kund hos C J Motorteknik AB.


Postadress: För möjlighet att, per post, kunna skicka faktura i de fall E-postadress saknas.


Att återkalla samtycke


Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information (registerutdrag) om vår behandling av dina uppgifter samt begära rättning om någon uppgift är felaktig. Begäran om registerutdrag och/eller rättelse skickas per E-post till admin@cjmotorteknik.se eller per brev till C J Motorteknik AB, Odenskogsvägen 32, 831 48 Östersund.


Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.